ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ГРА У “РОМАНІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ІНШИХ”
(МІЛОРАД ПАВИЧ “НЕВИДИМЕ ДЗЕРКАЛО – БАРВИСТИЙ ХЛІБ”)

Zoriana HUK

Анотація


   У статті розглядаються основні аспекти роману “Невидиме дзеркало – Барвистий хліб” сербського письменника М. Павича. Досліджується поетика постмодерністської гри, специфіка оповідної структури, спосіб реалізації фрагментарності тексту в “жіночій” частині твору та вміщення паратекстуальних вставок для зацікавлення наймолодших читачів. Проаналізовано притаманне для прози постмодерніста автоцитування, що реалізується шляхом використання вже відомих елементів та за допомогою літературної гри з персонажами попередніх творів. Особлива увага зосереджена на художній кореляції “автор – читач” як важливій домінанті наративної стратегії М. Павича. Проаналізовано просторово-часові ігри, футурологічні передбачення письменника, а також типові постмодерністські мотиви дзеркала, подорожі, пошуків, таємниці. Зроблено висновок, що автор вдався до ігрового прийому, який полягає у використанні елементів казки для трансформації романного жанру.

   Ключові слова: Мілорад Павич, роман, казка, оповідна структура, гра, автоцитатність, постмодерністська поетика, сербська література.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ilić, S., 2005. Something did happen. Zrenianin: Аgora. (In Serbian)

Јoković, М., 2002. Ontological landscape of the postmodernist novel. Belgrade: Prosveta. (In Serbian)

Mihajlović, J., 1999. Pavić and hyperfiction. Translated from Serbian by O. Vasylenko. The Independent cultural journal “Ї”, 15, pp.51–59. (In Ukrainian)

Pavić, М., 2003. Invisible Mirror – Multicolored Bread (novel for children and others). Belgrade: Dereta. (In Serbian)

Pavić, М., 2008. All Stories. Belgrade: Zavod za udzhbenike. (In Serbian)

Panić-Maraš, Ј., 2014. Intermedia experiment in the novel for children and (Milorad Pavić: Invisible Mirror – Multicolored Bread). Childhood. Journal of Literature for Children, 2, pp.69–77. (In Serbian)

Propp, V., 1969. Morphology of the folktale. Moscow: Nauka. (In Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2017.66.2080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.