ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДНІ ТВОРИ Д.НАЛИВАЙКА КІНЦЯ XVI–ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XVII ст.: ПРОБЛЕМА ПЕРШОДЖЕРЕЛА

Larysa HONTARUK

Анотація


     У статті піднімається проблема вихідних текстів для перекладних творів Д.Наливайка, висвітлюється перекладацька діяльність цього церковного діяча в контексті його епохи, встановлюються першоджерела для української та церковнослов’янської частин “Лікарства на оспалий умисл чоловічий”, “О слові Давида пророка” та “Тестаменту”, а також з’ясовується час написання церковнослов’янських текстів. З цією метою співставляється лексика української та церковнослов’янської частин творів Д.Наливайка з огляду на їх походження, розглядаються процеси у семантичних структурах окремих лексем у діахронному аспекті, з’ясовується час і джерело запозичень лексем в українському та церковнослов’янському тексті. Дослідження ґрунтується лише на власних спостереженнях автора.

     Ключові слова: церковнослов’янський, український, старослов’янський, мова періоду Київської Русі, семантична структура слова, семема, сема, переклад.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2015.64.1655

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.