Мінералогічний збірник

ISSN 2078-6220 (Print) 

 

Головний редактор: Матковський Орест Іллярович

 

Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Виходить з 1947 р.

 

Періодичність виходу журналу: до 2021 р. – один–два рази на рік, з 2021 р. – один раз на рік.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14604-3575Р від 29.10.2008 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу № 747 Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015.

 

Мінералогічний збірник публікує оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних та експериментальних досліджень і не перебувають на розгляді щодо публікування в інших виданнях, у т. ч., нотатки, рецензії на нові книги, історичні огляди, хроніки наукових подій, коментарі, з таких напрямів наук про Землю, як мінералогія, геохімія, петрологія, а також екологія.

 

Мови публікування: українська або англійська, з анотаціями українською й англійською мовами.

 

Політика відкритого доступу: політика негайного відкритого доступу до опублікованого змісту передбачає принцип вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу (http://www.budapestopenaccessinitiative.org та Creative Commons Attribution 4.0 License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

Архівування: повний електронний архів журналу Мінералогічний збірник перебуває у вільному доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та на Порталі Львівського національного університету імені Івана Франка.