Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 63 (2013): ВИПУСК 1 СПОГАД ПРО ВИКЛАДАЧА (ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНГЕЛІНИ АНДРІЇВНИ ЯСИНСЬКОЇ) Подробиці   PDF
І. Naumko
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 2


ПРО НОВІ ТА НЕЗВИЧАЙНІ ЗА ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ І МОРФОЛОГІЄЮ ВИДІЛЕННЯ ЗОЛОТА З РОЗСИПИЩ УКРАЇНИ

Анотація   PDF
M. Kovalchuk
 
№ 56 (2006): ВИПУСК 1-2


VII З’ЇЗД УКРАЇНСЬКОГО МІНЕРАЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА

Анотація   PDF
О. Маtkovskyi
 
№ 56 (2006): ВИПУСК 1-2


ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ У БУДОВІ МІНЕРАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ
БОБРИКІВСЬКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО РОДОВИЩА

Анотація   PDF
O. Tsaban
 
№ 49 (1999): ВИПУСК 1


ДО УМОВ ФОРМУВАННЯ АСОЦІАЦІЙ МІНЕРАЛІВ
І ВЕРТИКАЛЬНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ НА КВАСІВСЬКОМУ
РУДНОМУ ПОЛІ (ЗАКАРПАТТЯ)

Анотація   PDF
V. Kalyuzhny
 
№ 49 (1999): ВИПУСК 1


ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ТВОРЧИЙ ДОРОБОК М.М.СЛИВКА
(до 70-річчя від дня народження)

Анотація   PDF
О. Маtkovskyi
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 1


ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ У ХРОМПІРОПАХ СХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я
(УКРАЇНА)

Анотація   PDF
O. Mygovych
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 2


КАЇНІТ ТА ЛАНГБЕЙНІТ ПЕРЕДКАРПАТТЯ:
РАДІОМЕТРИЧНЕ ДАТУВАННЯ ТА УМОВИ УТВОРЕННЯ

Анотація   PDF
A. Wojtowicz
 
№ 54 (2004): ВИПУСК 1


ЛІКАРСЬКІ МІНЕРАЛИ КИТАЙСЬКОЇ МЕДИЦИНИ

Анотація   PDF
B. Panov
 
№ 57 (2007): ВИПУСК 1


ЛЕТКІ КОМПОНЕНТИ ФЛЮЇДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ У МІНЕРАЛАХ ПОРІД
ЗА РОЗРІЗОМ КРИВОРІЗЬКОЇ НАДГЛИБОКОЇ СВЕРДЛОВИНИ

Анотація   PDF
M. Bratus
 
№ 52 (2002): ВИПУСК 2


МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД УРОЛІТІВ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ
ДОРОСЛИХ ХВОРИХ ОКРЕМИХ КРАЇН АЗІЇ

Анотація   PDF
F. Zuzuk
 
№ 56 (2006): ВИПУСК 1-2


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА
ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІГОРЯ БАКУМЕНКА
(ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Подробиці   PDF
О. Маtkovskyi
 
№ 50 (2000): ВИПУСК 1


НАФТОХІМІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИПОВЕРХНЕВОЇ ГІДРОСФЕРИ
УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ НАСЛІДКИ
(на прикладі площ Передкарпаття)

Анотація   PDF
V. Karabyn
 
№ 49 (1999): ВИПУСК 1


ПОПЕРЕДНЄ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО АЛМАЗИ
В ЗОЛОТОНОСНОМУ МЕТАМОРФІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ
ДОКЕМБРІЮ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Анотація   PDF
G. Yatsenko
 
№ 56 (2006): ВИПУСК 1-2


ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА В’ЯЗКИХ ВИКОПНИХ СМОЛ
ПЕРЕДКАРПАТТЯ, ЗАКАВКАЗЗЯ ТА САХАЛІНУ

Анотація   PDF
M. Bogdasarov
 
№ 56 (2006): ВИПУСК 1-2


ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ
“АКАДЕМІК ЄВГЕН ЛАЗАРЕНКО”

Анотація   PDF
О. Маtkovskyi
 
№ 60 (2010): ВИПУСК 2


ПРО НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ
“СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ГЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ”,
ПРИСВЯЧЕНУ 65-РІЧЧЮ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Подробиці   PDF
О. Маtkovskyi
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 1-2


САМОРОДНІ МЕТАЛИ ПОЛІМЕТАЛЕВОГО РУДОПРОЯВУ КУРЧИЦІ
(ВОЛИНСЬКИЙ МЕГАБЛОК, УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Анотація   PDF
I. Kvasnytsya
 
№ 56 (2006): ВИПУСК 1-2


УНІКАЛЬНА КНИГА З БІОМІНЕРАЛОГІЇ
Рецензія на монографію Ф.В. Зузука “Мінералогія уролітів”

Анотація   PDF
V. Dyakiv
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 1-2


ФЛЮЇДНІ ВКЛЮЧЕННЯ В ЖИЛЬНОМУ КВАРЦІ
МЕТАМОРФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ЧИВЧИНСЬКИХ ГІР
(МАРМАРОСЬКИЙ МАСИВ)

Анотація   PDF
I. Bakumenko
 
№ 55 (2005): ВИПУСК 1-2


ХАРАКТЕРНІ ГЕОХІМІЧНІ ОЗНАКИ ЗОЛОТОГО ЗРУДЕНІННЯ
В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
(НА ПРИКЛАДІ КЛИНЦІВСЬКОГО РОДОВИЩА)

Анотація   PDF
O. Falkovytch
 
№ 65 (2015): ВИПУСК 2

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ШАРУВАТИХ СИЛІКАТІВ У ЗЕМНІЙ КОРІ У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗШУКАМИ АЛМАЗНИХ РОДОВИЩ

Анотація   PDF
M. Zinchuk
 
№ 68 (2018): ВИПУСК 2

ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМАЦІЇ ДАВНІХ КІР ЗВІТРЮВАННЯ

Анотація   PDF
Nikolai Zinchuk
 
№ 68 (2018): Випуск 1

Na-АСТРОФІЛІТ МАЛОТЕРСЯНСЬКОГО МАСИВУ (СЕРЕДНЄ ПРИДНІПРОВ’Я)

Анотація   PDF
Stepan Kryvdik, Viktor Sharygin, Oleksandr Dubyna
 
№ 53 (2003): ВИПУСК 1-2

Pb-ВМІСНІ БЛЯКЛІ РУДИ МУЖІЄВСЬКОГО РОДОВИЩА
(ЗАКАРПАТТЯ)

Анотація   PDF
O. Yemets
 
1 - 25 з 642 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>