РЕЦЕПТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР ПРОЗИ
ПИСЬМЕННИКІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ
МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО ТА ГРИГОРА ТЮТЮННИКА

Nataliya Тrefyak

Анотація


Проаналізовано актуальне питання сучасної літературознавчої науки – аспект взаємодії ав-
тора і читача крізь призму художнього тексту. Увагу зосереджено на основних теоретичних пи-
таннях рецептивної естетики й поетики. У ході дослідження з’ясовано, що проза письменників-
шістдесятників Миколи Вінграновського та Григора Тютюнника різновекторно репрезентує ключові
виміри взаємозв’язку між автором та читачем на таких рівнях художнього цілого, як мовленнєвий,
троповий (образний) та сюжетно-композиційний.
Ключові слова: рецепція, проза, “імпліцитний читач”, “оповідні стратегії”, мовленнєвий, тро-
повий та сюжетно-композиційний рівні художнього цілого.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2014.126.285

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.