ФОТОГРАФІЯ ЯК СЮЖЕТОТВОРЧИЙ ЕЛЕМЕНТ У СУЧАСНІЙ
БРИТАНСЬКІЙ ПРОЗІ

Olha Sudliankova

Анотація


Розглянуто явище, яке набуло поширення в англійській літературі останніх десятиліть, – викорис-
тання фотографій як сюжетотворчого елементу. Цей вид візуальності дає авторам можливість урізно-
манітнити форми оповіді, використати нетрадиційні прийоми побудови сюжету і створення образів,
а також порушити актуальні загальноестетичні та соціально-етичні проблеми. У восьми розглянутих
творах фотографії відіграють різні ролі: в романі П. Лайвлі та новелі Р. Сейферт “Міха” фотознімок 

стає зав’язкою сюжету, в романах Б. Бейнбридж, Дж. Коу та новелах Р. Сейферт “Гельмут”, “Лора”
розповідь будується довкола серії фотографій, які становлять опорні точки сюжету. Розповді героїв,
що базуються на фотознімках, стають способом їхнього саморозкриття. У тих з названих творів, де
героєм є фотограф, – в романах Г. Свіфта і П. Баркер, – порушуються питання співвідношення зо-
рового мистецтва й журналістської етики.
Ключові слова: фотографія, фоторепортаж, сюжет, сюжетотворча роль, зав’язка, співвідношення
зорових і словесних образів, журналістська етика.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2014.126.282

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.