“ТЕЗА”, “АНТИТЕЗА”, “СИНТЕЗ” ЯК МІФОПОЕТИЧНІ
КАТЕГОРІЇ ОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ КУХУЛІНА В ДРАМАТУРГІЇ
ВІЛЬЯМА Б. ЄЙТСА

Iryna Senchuk

Анотація


Досліджено особливості функціонування та еволюцію образу Кухуліна в драматургії
Вільяма Б. Єйтса. Доведено, що в центрі трьох обраних для аналізу п’єс – “Коло яструбиного дже-
рела” (1916), “На Бейловім березі” (1904), “Смерть Кухуліна” (1939) – життя героя постає в його
трагічних кульмінаціях, відповідаючи парадигмі “квесту”, і вибудовується за правилами тріади:
теза – антитеза – синтез.
Ключові слова: кельтський міф, Кухулін, теза, антитеза, синтез, героїчний міф, квест, бінарні
семантичні опозиції, В. Б. Єйтс.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2014.126.277

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.