ФЕНОМЕН ЛІТЕРАТУРНОГО МАНІФЕСТУ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ
КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Kateryna Kamyanets

Анотація


Розглянуто ранні західноєвропейські авангардистські маніфести початку ХХ ст. Визначено
їхні спільні та відмінні риси. З’ясовано їхню роль у становленні модернізму. З’ясовано, що
національні варіанти модернізму можна розглядати як компоненти єдиного естетичного
цілого в європейському мистецтві. Доведено, що національні авангардистські маніфести
виявляють спільні риси: боротьба з класичним каноном, перевага новаторства над консерватизмом мистецьких принципів, домінування форми над змістом та орієнтація на
технологічний прогрес. Виявлено, що основною відмінною рисою між модерністськими
маніфестами є мистецький націоналізм. Зазначено, що актуальність вивчення маніфестів
полягає в розкритті взаємозв’язків та взаємовпливів глобалізаційних процесів у західноєвропейській культурі початку ХХ ст. та ролі інтеграційних тенденцій у формуванні мистецтва
модернізму. Феномен маніфесту та наявність у ньому мистецького націоналізму досліджено
вперше в українському літературознавстві.
Ключові слова: модернізм, маніфест, символізм, експресіонізм, дадаїзм. футуризм, вортицизм.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2017.130.1511

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.