ФЛОРИСТИЧНІ СВІТИ МОДЕРНІСТИЧНОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ:
ДОРОТІ РІЧАРДСОН, ВІРДЖИНІЯ ВУЛФ, ДАРІЯ ВІКОНСЬКА

Nadiya Polishchuk

Анотація


Досліджено функціонування флористичної образності у просторі художньої уяви провідних
письменниць модерністичної літератури початку ХХ ст. як характерної форми жіночого самовираження. Розглянуто статті вибраної малої жіночої прози британських авторок Дороті
Річардсон, Вірджинії Вулф й української мисткині Дарії Віконської.
На підставі текстологічного аналізу творів письменниць, здійсненого за допомогою компаративістичного, структурно-семіотичного методів літературознавства та феміністичної
критики виявлено основні семантичні коди флористичної символіки, виокремлено і схарактеризовано ключові квіткові образи мисткинь, розкрито смислові конотації рослинної
символіки як засобу художнього вираження жіночої самоідентифікації. Це дало змогу показати оригінальність та водночас глибинність внутрішньої сутності жіночих персонажів
в органічному зв’язку світу жінки зі світом природи, та водночас – з’ясувати відмінності
авторської манери письма кожної з письменниць.
Ключові слова: модернізм, мала жіноча проза, флоріарій, квіткова образність, флористична
символіка, жіноча ідентичність.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2017.130.1510

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.