ДИСКУРС НАУКИ І КРИЗА РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В РОМАНАХ А. С. БАЄТТ

Dmytro Drozdovskyi

Анотація


Окреслено філософську проблематику творів сучасної британської письменниці А. С. Баєтт.
Виявлено специфіку репрезентації вікторіанського дискурсу. Визначено зв’язок між кри-
зою віри, експлікованою в вікторіанських романах ХІХ ст. та ретровікторіанських романах
А.С. Баєтт. З’ясовано специфіку експлікації дискусії про “дві культури” у творах письмен-
ниці. Розглянуто інтертекстуальні зв‘язки між романами А. С. Баєтт. Творчість письменниці
репрезентовано як знакову для розуміння динаміки англійського роману в аспекті пере-
ходу від постмодернізму до пост-постмодернізму. Схарактеризовано комплекс ключових
тем і мотивів, наявних у творчості письменниці. За допомогою підходів герменевтики та
міфокритики простежено специфіку експлікації християнських мотивів, а також давньос-
кандинавських міфів, репрезентованих у творах у трансформованому вигляді. Розглянуто
причини звернення А. С. Баєтт до вікторіанства.
Ключові слова: сучасна англійська література, англійський роман кінця ХХ ст., А. С. Баєтт,
пост-постмодернізм, науковий дискурс у літературі, криза віри, християнство.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2017.130.1508

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.