ПОГЛЯДИ НА ПЕРЕКЛАД
В УКРАЇНСЬКОМУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ XVI СТ

Taras Shmiher

Анотація


XVI ст. – це перехідний етап від рукописної культури до друкованої, який мав вплив на
творення та поширення перекладацьких поглядів. На підставі таких джерел, як передмови
Франциска Скорини, Михайла Василієвича (у Пересопницькому Євангелію), Григорія
Ходкевича, Василя Тяпинського, Валентина Негалевського, Леона Мамонича, а також передмови до Крехівського Апостола та Острозької Біблії, зроблено спробу реконструювати
тогочасну терміносистему, яка описує сприйняття перекладу та уявлення про його складники й стратегії. Постулюється, що теорія перекладу в Україні XVI ст. є самодостатньою,
оскільки володіє належною кількістю термінів, і орієнтується на дві цілі – вірне відтворення тексту і задоволення потреб читача. У загальноєвропейському соціолінгвістичному
контексті, який характеризується тим, що письменники надавали перевагу національним
мовам, простежується прагнення підвищити статус української мови.
Ключові слова: теорія перекладу, критика перекладу, перекладознавчий аналіз, українська
книга XVI сторіччя, релігійний переклад.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2017.130.1504

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.