КОЛЬОРЕМИ ЯК КОМПОНЕНТИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ: СПРОБА КОНТРАСТИВНОГО
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Roksolana Zorivchak

Анотація


Досліджено кольореми як компоненти фразеологізмів в англійській та українській мовах.
З’ясовано, що лексичне значення кольореми, що називає певну ділянку колірного простору,
є мовною інтерпретацією знань людини про природний колірний сигнал, а кольори та їхні
відтінки – дуже різноманітні, тому їх по-різному групують у мовах. Щодо денотативного
значення кольорем, досліджено, що англійська та українська мови мають головно конвер-
гентні характеристики: одинадцять основних кольорів в англійській мові та дванадцять в
українській. Що ж до конотативного значення кольорем, зумовленого лінгвокультурни-
ми своєрідностями націй, їхньою ментальністю, то часто риси дивергентності властиві
англійській та українській мовам. Щодо граматичного статусу, то кольореми англійської
мови обмежуються прикметниками, тоді як в українській мові є також дієслівні кольореми, є видовжені форми прикметників. Найбільше фразеологічних одиниць налічується з
кольоремою black  – чорний. Дивергентні риси кольорем легше виявляти на основі контрастивного аналізу, а пояснювати глибинну суть цих дивергенцій доречно за допомогою
лінгвокультурологічних досліджень.
Ключові слова: кольорема; фразеологічна одиниця; українська мова; англійська мова; контрастивний
аналіз; денотативне значення; конотативне значення; лінгвокультурологія.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2017.130.1502

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.