МОДЕЛЬ ДІАХРОННОГО СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАТОРА:
СТРАТИФІКАЦІЯ ЛЕКСИКИ НА НЕЧІТКИХ ЗАСАДАХ
(на матеріалі прикметників давньошотландської мови)

Mykhaylo Bilynskyi, Olena Basalkevych

Анотація


У роботі послідовно розгорнено уніфіковану математичну модель для дослідження синонімії
у контексті парадигматичних та епідігматичних асоціативних зв’язків. Сполучені нечіткі
асоціативні поля двох антонімів складають з одного боку основний компонент асоціатив-
ної карти, активованої фазифікацією у нечітку асоціативну вербальну мережу, в той час
як з іншого боку вони представляють нечітку модифікацію семантичного диференціатора
Осгуда з можливістю діахронної стратифікації лексики. Поєднання значного числа таких
компонентів на матеріалі давньошотландських прикметників синонімів формує епізодичну
прикметникову асоціативну карту згідно з виділеними Кішем двома фундаментальними
зв’язками з подальшою її активацією у нечітку асоціативну прикметникову мережу. Якщо
ж охопити всю мовну синонімію, подана модель прагнутиме до глобальної нечіткої семан-
тичної мережі як дієвої частки штучного інтелекту.
Ключові слова: давньошотландська мова, нечіткі асоціативні поля, нечітка асоціативна
структура слова, асоціативна карта, нечітка асоціативна прикметникова мережа, семан-
тичний диференціатор Осгуда, нечіткий нормалізований діахронний 8-ми інтервальний
семантичний диференціатор, нечітка стратифікація, асоціативний тезаурус Кіша, глобальна
нечітка семантична мережа.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2017.130.1498

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.