МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ

(на матеріалі німецькомовної літератури підавстрійської Галичини)

Alla Paslawska, Roksolana Stasenko

Анотація


Проаналізовано засоби реалізації етнічних стереотипів на матеріалі німецькомовної художньої літератури підавстрійської Галичини. Виокремлено семантичні, синтаксичні та

дискурсивні можливості формування стереотипів, досліджено відповідні лексичні одиниці,
синтаксичні конструкції і дискурсивні маркери. З’ясовано, що їхнє застосування зумовлене
різними стратегіями авторів – бажанням уникнути прямої номінації стану справ, щоб не по-
рушити процес комунікації, абстрагуватися від деталей та узагальнити певні характеристики
явищ чи об’єктів, засвідчити свою належність до певної етнічної групи чи дистанціюватися
від неї. Дослідження підтвердило три важливі функції етнічних стереотипів – пізнавальну,
яка допомагає сформувати уявлення про окремі етнічні групи без обов’язкового контакту
з ними; комунікативну, що дає змогу ознайомитись із головними ознаками і моделями по-
ведінки представників різних етнічних груп і підготуватись до контакту з ними, а також
протетичну, яка сприяє збереженню ідентичності етносів у межах своїх культурних груп.
Встановлено таку функцію етнічних стереотипів, як маніпулятивна, яка дає змогу шляхом
неправдивого узагальнення, перебільшення, повтору, спеціальних синтаксичних конструкцій
змусити слухача повірити в твердження мовця, яке має стереотипний характер. З’ясовано,
що стереотипи можуть формувати хибне уявлення про етнічні групи, тому важливо вміти
їх ідентифікувати і запобігати поширенню неправдивої інформації.
Ключові слова: стереотип, етнічний стереотип, когнітивний стереотип, мовний стереотип,
література підавстрійської Галичини.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fpl.2017.130.1496

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.