MLOPS ПРОТОТИП СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ГРАНИЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Oleh Sinkevych, Yaroslav Boyko, Lyubomyr Monastyrskyy

Анотація


У статті представлено підхід до розробки системи штучного інтелекту, що базується на сучасній концепції MLOps. Така система розроблена в контексті граничних обчислень та представляє собою апаратно-програмний комплекс, який не залежить від доступу до хмарних сервісів та може розгортатися локально. Для периферійної апаратної частини ми використовуємо мікрокомп’ютер Nvidia Jetson Nano, який виступає в якості серверної частини для обробки мережевих запитів, зберігання даних і саморозгортання моделей машинного навчання. Запропоновано робочий конвеєр MLOps, повністю розроблений з використанням таких промислових програмних рішень як TensorFlow 2, Mlflow, Apache Airflow. Такий конвеєр повністю інтегрується у розроблений прикладний програмний інтерфейс. Архітектурна схема конвеєра складається з трьох операційних етапів: а) зберігання та обробки даних, що означає отримання даних з бази даних, очищення та їх перетворення для використання у процесі тренування моделі машинного навчання – рекурентної нейтронної мережі б) створення моделі з синхронною оптимізацією гіперпараметрів та реєстрацією моделі; в) розгортання та обслуговування моделі. Увесь конвеєр обгорнутий REST API, створеним за допомогою мікро-фреймворку FastAPI і організований за допомогою служби Apache Airflow. Для реалізації описаного конвеєра ми вибрали температурні дані, які оброблялися рекурентною нейронною мережею на основі GRU, що здійснює короткотермінове прогнозування температури. Гіперпараметри цієї мережі можна оптимізувати за допомогою генетичного алгоритму, який реалізовується під час другого етапу конвеєра та викликається паралельно у процесі її тренування. Також на основі технології сокетів наведена схема приєднання сервера Nvidia Jetson Nano до іншого граничного пристрою – мікроконтролера STM32 H745, що слугує об’єктом розгортання натренованої на сервері нейромережі.

Ключові слова: граничні обчислення, MLOps, машинне навчання, Mlflow, генетичний алгоритм.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


[1] Edge computing use case examples [Електронний ресурс]. – 2020. – Mode of access: https://stlpartners.com/edge_computing/10-edge-computing-use-case-examples/.

[2] Sriram G. Edge Computing vs. Cloud Computing: An overview of Big Data challenges and opportunities for large enterprises / G. Sriram. // International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science. – 2022. – №4. – P. 1186 – 1190.

[3] Bringing computation closer towards user network: Is edge computing the solution? / [A. Ejaz, A. Ahmed, I. Yaqoob та ін.]. // IEEE Communications Magazine. – 2017. – №55. – С. 138–144. DOI: 10.1109/MCOM.2017.1700120.

[4] Verma A. Comparative Study of Cloud Computing and Edge Computing: Three Level Architecture Models and Security Challenges / A. Verma, V. Verma. // International Journal of Distributed and Cloud Computing. – 2021. – №9. – С. 13–17.

[5] Recent Advances in Evolving Computing Paradigms: Cloud, Edge, and Fog Technologies / [N. Angel, D. Ravindran, P. Vincent та ін.]. // Sensors. – 2022. – №22. – С. 196–234. DOI: 10.3390/s22010196.

[6] Edge MLOps: An Automation Framework for AIoT Applications / E.Raj, D. Buffoni, M. Westerlund, K. Ahola. // IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E). – 2021. – С. 191–200. DOI: 10.1109/IC2E52221.2021.00034.

[7] A Digital Twin Architecture Model Applied with MLOps Techniques to Improve Short-Term Energy Consumption Prediction / [T. Yukio, V. Hayashi, R. Arakaki та ін.]. // Machines. – 2022. – №10. – С. 23–49. DOI: 10.3390/machines10010023.

[8] Fowler M. Python Concurrency with asyncio / Matthew Fowler. – Shelter Island : Manning Publications, 2022. – 378 p.

[9] FastAPI [Електронний ресурс] // FastAPI. – Режим доступу: https://fastapi.tiangolo.com(дата звернення: 22.05.2022). – Title from screen.

[10] Benchmarks - FastAPI [Електронний ресурс] // FastAPI. – Режим доступу: https://fastapi.tiangolo.com/benchmarks/ (дата звернення: 22.05.2022).

[11] DEAP documentation – DEAP 1.3.1 documentation [Електронний ресурс] // DEAP documentation – DEAP 1.3.1 documentation. – Режим доступу: https://deap.readthedocs.io/en/master/ (дата звернення: 22.05.2022).

[12] Harenslak B. Data Pipelines with Apache Airflow / Bas Harenslak, Julian de Ruiter. – [Б. м.]: Manning Publications, 2021. – 480 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.17.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.