РЕНТГЕНОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ КРИСТАЛА Tl4CdI6

M. Solovyov, Oleksandr Futey, V. Franiv, V. Solovyov, V. Stakhura, A. Franiv, A. Kashuba

Анотація


Перспективність досліджуваних сполук зумовлена їхнім практичним застосуванням як робочих елементів давачів температури та детекторів іонізаційного випромінювання. Тобто ці матеріали з керованими фізичними параметрами є перспективними для оптоелектроніки та нелінійної оптики. Серед відомих матеріалів (CdTe, CdTe–СdZn, TlBr, MI2 (M = Pb, Hg)) для детектування іонізаційного випромінювання вирізняється трикомпонентна сполука Tl4CdI6, адже саме в ній реалізуються всі необхідні вимоги для детекторів радіаційного випромінювання. Кристал Tl4CdI6 має велике значення ширини забороненої зони (Eg = = 2,83 еВ). Наявність Tl компоненти підвищує коефіцієнт поглинання матеріалу для рентгенівських та γ-променів через високу густину (ρ = 6,87 г/см3 та Z (Tl = 81, Cd = 48, I = 53).

Оптичні люмінесцентні властивості кристалів цікаві в науковому плані, оскільки надають важливу інформацію про особливості фононного та екситонного спектрів, а також домішки і дефекти кристалічної структури. За допомогою спектрів рентгенолюмінесценції завдяки глибшому проникненню електронів збудження в речовину можна дослідити його об’єм. Спектри рентгенолюмінесценції виявляють якісно подібну структуру для обох досліджених кристалів, принаймні для спектрального розподілу інтенсивності світіння. Для них ми виконали розклад на складові смуги з ґаусовим профілем.

Описано дослідження низькотемпературних спектрів (80–130 К) рентгенолюмінесценції та морфологічних особливостей кристалів Tl4CdI6. Наведено аналіз особливостей поверхні кристала з використанням сканувального електронного мікроскопа. Схарактеризовано структурні параметри та змодельовано структуру кристала Tl4CdI6. Проаналізовано температурну поведінку спектрів рентгенолюмінесценції та ідентифікацію положення максимумів. Обговорено рекомбiнацiйнi механізми, пов’язані з природною анізотропією досліджуваних сполук. Названо галузь можливого практичного застосування досліджуваних сполук.

Ключові слова: люмінесценція, збудження, спектр, домішка, структура


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.9.164

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.