ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДІАПАЗОНУ ВИМІРЮВАННЯ КІНЕТИКИ ЗГАСАННЯ ОПТИЧНО СТИМУЛЬОВАНОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ YAP: Mn

Denys Afanassyev, Serhiy Ubizskii, Vasyl Rabyk, V. Paslavsky

Анотація


Границі динамічного діапазону ліку фотонів визначені експериментально для вимірювання кінетики відгуку збудженої імпульсами оптично стимульованої люмінесценції (ОСЛ)опромінених зразків YAP:Mn. Як фотоприймач був застосований модуль ФЕП HamamatsuH9305-04.Нелінійність ліку фотонів від світлового потоку високої інтенсивності за рахунок скінченого часового розділення імпульсів була скоригована з використанням часової константи встановленої безпосередньо з даних вимірювання кінетики ОСЛ в YAP:Mn. Цим можна забезпечити верхню межу динамічного діапазону світлових потоків до близько 5∙106с–1. Однак, світловий потік такої інтенсивності впливає на рівень фонового ліку фотонів. Для визначення додаткового обмеження динамічного діапазону був досліджений вплив світлових потоків дещо меншої інтенсивності, у діапазоні до 6∙105 с–1, протягом вимірювання близько 600 послідовних записів кінетики згасання ОСЛ. Знайдено, що середнє значення фонового ліку знаходиться в інтервалі від 115 – 183 с–1. Причому воно зростає на протязі 20 хв. після подавання напруги на ФЕП приблизно на 20%, а також внаслідок освітлення фотокатоду відносно інтенсивними імпульсами ОСЛ. Початкове підвищення темнового фону ймовірно викликане підвищенням температури фотокатоду за рахунок нагріву ФЕП електронними компонентами, що знаходяться у модулі. При цьому середньоквадратичне відхилення окремих відліків фонового ліку, яке саме визначає найменші вимірювані значення світлового потоку при використанні синхронного віднімання фону, становить від 15 до 18 с–1 та слабо залежить від експозиції до світлового потоку з інтенсивністю 6·105 с–1, включно з періодом початкового прогріву модуля ФЕП. Визначений за цими даними динамічний діапазон ліку фотонів становить більше 4 порядків. Враховуючі ці результати, алгоритм автоматизованого зчитування відгуку у прототипі зчитувача ОСЛ має обмежувати світловий потік, що потрапляє на фотокатод ФЕП до приблизно 6·105 с–1 для уникнення впливу на нижню границю динамічного діапазону. Уточнення цього обмеження вимагає подальших досліджень.

Ключові слова: лік фотонів, динамічний діапазон, роздільність пар імпульсів, флуктуації фонового ліку, оптично стимульована люмінесценція (ОСЛ)

Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.10.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.