РЕАЛІЗАЦІЯ СИГМОЇДАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ АКТИВАЦІЇ НА ПЛІС ДЛЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Ivan Tsmots, Vasyl Rabyk, I. Ignatyev

Анотація


Розроблено та модифіковано методи апроксимації функції активації нейронних мереж (сигмоїдальна функція, тангенс гіперболічний), використовуючи кусково-лінійну апроксимацію і апроксимацію поліномом другого порядку. Виконано оцінку точності апроксимації цими методами сигмоїдальної функції та її похідної. Для розглянутих методів апроксимації розроблено структурні схеми, які реалізовані мовою VHDL з використанням елементів бібліотек Quartus II на FPGA. Наведено апаратні ресурси, необхідні для реалізації.

Ключові слова: FPGA, VHDL, функція активації, сигмоїдальна функція, кусково-лінійна апроксимація, середня абсолютна похибка, максимальна абсолютна похибка, апаратні ресурси FPGA


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/eli.11.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.