№ 17 (2013)

Випуск 17

Зміст

Статті

Taras MYLIAN
PDF
Volodymyr PROCKOPIV
PDF
Aneta GOŁĘBIOWSKA-TOBIASZ
PDF
Roman MYSKA
PDF
Roman MYSKA

Публікація матеріалів

Vira HUPALO, Natalia VOITSESHCHUK
PDF
Andriy FYLYPCHUK
PDF
Volodymyr SHYSHAK, Vitaliy LIASKA
PDF
Ostap LAZURKO, Mykola SHNITSAR, Eugen TKACH
PDF
Sviatoslav TERSKY
PDF
Natalia VOITSESHCHUK
PDF
Victor BAYUK
PDF