ПАЛЕОЕТНОБОТАНІЧНІ ДАНІ З ПОСЕЛЕННЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПОБЛИЗУ С. КОМАРІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ФЛОТАЦІЇ)

Sergiy GORBANENKO

Анотація


До наукового обігу введено нові палеоетноботанічні дані з черняхівського
поселення поблизу с. Комарів. Матеріал отримано у результаті флотації. Розглянуто
репрезентативні дані, що походять з об’єкта 17. Виявлено 198 од. макрорешток
культурних рослин і бур’янів: 146 зернівок (124 – культурних; 22 – бур’янів). Культурні
зернові представлені так: 56 Panicum miliaceum, 18 Secale cereale, 17 Hordeum vulgare,
14 Triticum dicoccon, 12 Triticum aestivum s. l., 2 Avena sp.; бобові: 5 фр., імовірно –
гороху (Pisum sativum); зернівки бур’янів: 15 Bromus sp., 7 Convolvulus arvensis. 52 фр. не
визначено (Cerealia). За перерахунком ПБС (палеоетноботанічний спектр) за масою,
найважливіше місце посідав ячмінь плівчастий (майже 1/4 долі); жито і пшениця
двозернянка становили приблизно по 1/5 долі; пшениці м’які голозерні близько 1/6;
просо менше 1/7. Овес представлений мізерним відсотком. Доповнюють ці дані знахідки
бур’янів (22 до 176 од.; понад 10 %), які засвідчують використання староорних полів. За
кластерним аналізом найближча подібність зафіксована з даними із Великої Бугаївки,
дещо менша – з Войтенків. Названі пам’ятки зближує й те, що вони мають подібне
природне оточення (на відміну від Барбари і Дмитрівки ІІІ). ПБС засвідчує доволі
високий рівень розвитку землеробства.
Ключові слова: черняхівська культура, Комарів, флотація, палеоетноботанічні
дані, зернове господарство.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.