КОНЦЕПТ ЕМОЦІЇ РАДІСТЬ (JOY) В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Марія Ольхович-Новосадюк

Анотація


Досліджено засоби вербалізації та структура концепту РАДІСТЬ/JOY в англійській лінгвокультурі. На матеріалі аналізу системних даних мови (етимологічного, тлумачних, ідіоматичних словників, тезаурусів) проаналізовано концепт РАДІСТЬ в англійській лінгвокультурі, шляхом створення когнітивної дефініції за методикою Єжи Бартмінського. Розглянуто семантичні властивості та особливості функціонування лексеми joy. Охарактеризовано базові аспекти емоцій та проаналізовано осовні теорії емоцій, а саме: психоеволюційна теорія Р. Плучика, фізіологічні теорії Джеймса-Ланґе та Кеннона-Барда, мотиваційна теорія психолога В. МакДугала, який стверджував, що інстинктивна поведінка людини складається з трьох ключових елементів: сприйняття, поведінки та емоції; теорія емоцій у межах ґештальтпсихології, когнітивна теорія емоцій, до розробки якої доклалися такі вчені, як М. Арнольд, А. Елліс, Р. Лазарус, С. Шахтер і Дж. Зінґер, теорія Л. Ф. Баррет, згідно з якою емоції конструюються в нашій свідомості за певними зразками, набутими в результаті світопізнання. А. Ортоні, Дж. Клор і А. Коллінз запропонували класифікацію емоцій за когнітивним критерієм. Емоції розглядають як специфічні реакції людини на окремі аспекти дійсності, що поєднуються в групи агентів, об’єктів і подій. Під подіями розуміється когнітивне конструювання людьми того, що відбувається у світі; об’єкти розглядають як власне об’єкти; а агентами можуть виступати люди, предмети і навіть ситуації. Марвін Мінський у своїй книзі “Емоційна машина” стверджує, що емоції – це способи мислення для вирішення людиною проблем, які існують у світі. Представлено аналіз концепту РАДІСТЬ за методом Анни Вежбицької у рамках теорії “Природна Семантична Метамова”. Описано концептуальну структуру концепту РАДІСТЬ за чотирма когнітивними компонентами: концептуальними метафорами, концептуальною метонімією, спорідненими концептами і когнітивними моделями за методикою Золтана Ковечеса.

Ключові слова: концепти емоцій, теорії емоцій, концепт РАДІСТЬ, когнітивна модель, когнітивний сценарій, концептуальні метафори, англійська лінгвокультура.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.70.9916

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.