РІВНІ ТА ВИМІРИ ДІЇ ЗНАКА

Надія Андрейчук

Анотація


Подано тлумачення вимірів семіозису у Чарльза Морріса та запропоновано перегляд цих вимірів з урахуванням троїстої природи інтерпретанти. Постулюється, що три типи інтерпретант (первинна, поняттєва та культурна) слугують основою для виокремлення трьох вимірів семіозису: кодового, інформаційного та культурного, які забезпечують опис дії знаків на перцептивному, референційному та оцінному рівнях. Запропоновано тлумачення: а) кодового виміру семіозису як виміру зв’язку інтерпретанти з репрезентаменом (базовим кодом) у процесах означування; б) інформаційного − як виміру референції знаконосія до зовнішнього об’єкта та в) культурного − як виміру зв’язку носія з внутрішнім об’єктом, який забезпечує ідентифікацію належності базового коду до того чи іншого культурного коду та його оцінку як компонента культури.

Ключові слова: семіотика, семіозис, об’єкт, репрезентамен, первинна/поняттєва/ культурна інтерпретанта, кодовий/інформаційний/культурний вимір семіозису, перцептивний/референційний/оцінний рівень семіозису.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.70.9786

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.