СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МЕТАФОРИ

Олена Левченко, Наталія Романишин

Анотація


Висвітлено сучасні методи та процедури ідентифікації метафор у корпусах текстів. Основну увагу приділено перевагам комбінованого семантичного та статистичного принципу метафоричного анотування корпусу, ролі механізму верифікації переносного значення мовних одиниць, який заснований на використанні відповідних словникових ресурсів для автоматизованої ідентифікації метафор. Основою дослідження є текстові корпуси як джерело великого обсягу даних та розгляд відповідних алгоритмів, спроможних пояснити свідомі чи підсвідомі процеси ідентифікації метафор дослідниками, а також можливості спрощення процедури аналізу даних, у яких (процедурах) фактор суб’єктивності зменшено чи усунуто. Текстуальний аналіз метафор засновано на наступних ресурсах: система CorMet, репозиторій MetaNet, Amsterdam Metaphor Corpus, ATT-Meta та корпус дієслів, позначених відповідно до їхньої належності до мети чи джерела метафоричного переносу. Етапи та стратегії ідентифікації концептуальних метафор становлять специфічні прийоми вилучення з неанотованих корпусів лінгвальних виразів, що містять метафори, та визначають процедури аналізу метафор шляхом ідентифікації можливого списку мовних метафор. Автоматичне вилучення метафор засноване на аналізі різноманітних мовних виразів, що вказують на метафори. До них належить широка парадигма переносних металінгвальних виразів, загальних метамовних виразів, які вказують на неоднозначність семантики та невідповідність між основним та контекстуальним значенням слова, в тому числі й орфографічні прийоми, наприклад, лапки. Незважаючи на різноманітність наявних способів семантичного анотування (ідентифікування) у переважній більшості досліджень засобів вторинної номінації анотовані корпуси не можуть становити об’єктивної основи аналізу. Різноманітні аналітичні процедури ідентифікації метафор залучають словникові ресурси як модель “середньостатистичного носія мови” та/або як продукту колективної свідомості мовців на противагу суб’єктивній фрагментарності окремої мовної особистості.

Ключові слова: метафора, ідентифікація метафори, текстовий корпус, анотування текстового корпусу.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.70.9784

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.