КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

Олег Тищенко

Анотація


У центрі уваги перебувають ідіоми, стійкі порівняння, паремії та загадки, пов’язані з матеріальною культурою, зокрема традиційними ремеслами в польській, українській, російській та англійській мовних картинах світу. З’ясовано специфіку образно-характерологічної номінації аналізованих назв, їхню мотивацію, оцінне переосмислення та прагматику, наявних обрядових, міфологічних стереотипів, магічних уявлень, окреслено символічну функцію хрононімів, описано вірування.

Ключові слова: предметний код культури, семантична двополюсність ритуального символу, реміснича фразеологія, профілювання, паремія, стійке порівняння, загадка, вірування.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.70.9778

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.