СЕМАНТИКА ІЛЛОКУЦІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ РАКУРС (на матеріалі англомовного мовленнєвого акту докору)

Світлана Жаботинська

Анотація


Темою обговорення є лінгвокогнітивний підхід до аналізу іллокуції, потрактованої як іллокутивний концепт, тобто як інформація про позиціювання мовця відносно змісту повідомлення, або локуції. Це трактування знімає традиційне протиставлення семантики і прагматики та узгоджує їх із семіотикою. У своїй єдності комплексна інформація локутивного та іллокутивного планів формує змістовий аспект вербальної форми, якою є прямий або непрямий мовленнєвий акт. У статті запропоновано та апробовано процедуру аналізу іллокутивного концепту, яка охоплює його структурацію та співвіднесення елементів його структури з різними формами прямих та непрямих мовленнєвих актів, які класифіковано за різними семантичними типами. Матеріалом дослідження слугує англомовний мовленнєвий акт докору.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, мовленнєвий акт, іллокутивний концепт, структура, прямий та непрямий мовленнєвий акт, семантичний тип, докір в англійській.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.70.9777

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.