АМЕРИКАНСЬКІ ЦННОСТІ ЯК ОСНОВА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі інавгураційної промови Д.  Трампа)

Ірина Голубовська

Анотація


Політичний інституційний дискурс Америки охарактеризовано як інструмент впливу на маси і маніпулювання їхньою свідомістю, він базований на загальнонаціональних цінностях, завдяки експлуатації яких досягається максимально ефективний вплив на настрої, поведінку, світогляд електорату. Політичний дискурс розглянуто у вузькому значенні – як дискурс конкретного політика (у цьому випадку Д. Трампа), що представляє республіканську партію США. На матеріалі інавгураційній промові Д. Трампа, яку він виголосив 20 січня 2017 року, розглянуто комунікативні тактики: аргументації; ідентифікації; інтимізації; позитивної самопрезентації; звинувачення; сакральної символізації; об’єднання суспільних зусиль та спонукання до кооперації з владою; позитивного прогнозування, котрі реалізуються за допомогою вербалізацій тих чи тих комунікативних ходів. Такі традиційні стилістичні фігури, як анафора, епіфора, антитеза, триколон та інші широко задіяні в ролі кінцевих вербалізацій маніпулятивних інтенцій адресанта. Причому анафора концентрує увагу слухачів на вихідній авторській установці, а епіфора ‒ фокусує увагу реципієнта на наслідках дій, на їх бажаному результаті. Імпліцитною основою дискурсивного розгортання комунікативних тактик слугують етико-духовні національні цінності американського народу (“Future Orientation/Optimism”, “Equality/Equalitarism”, “Action and Work Orientation”, “Directness, Openness, Honesty”; “Сhange”), які політик використовує у своїх комунікативних цілях з метою досягнення потужного впливу на цільову аудиторію. Гіпотетично структура маніпулятивного впливу, досліджувана навербально-семантичному і глибинно-когнітивному рівнях лінгвістичного аналізу на матеріалі політичного тексту жанру інавгураційної промови, матиме ті самі особливості у різних політиків, що належать до різних політичних лінгвокультур. Подальше розроблення цієї гіпотези можна вважати науковою перспективою цієї розвідки.

Ключові слова: політичний дискурс, маніпуляція, комунікативна тактика, комунікативний хід, теза, антитеза, синтез, повтор, анафора, епіфора, імпліцитна семантика, американські цінності.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.70.9754

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.