РОЛЬ МАРҐІНЕСІВ У РОМАНІ ХУЛІО КОРТАСАРА «ГРА В КЛАСИ»

Ольга КОВАЛЬЧУК

Анотація


Зосереджено увагу на понятті марґінес, яке переосмислив Жак Дерріда та його роль у розвитку гуманітарних та соціальних наук, літературознавства зокрема. Проаналізовано роль марґінесів та їх гру в романі Хуліо Кортасара «Гра в класи», зосереджуючись на: марґінальних розділах роману; колажності як елементі гри марґінесів; сюрреалізмі; елементах фотографії в романі; грі іменами; цитатності (епіграфах, іменах, уривках з текстів, газетних вирізках, коментарях, посиланнях тощо) як грі набутками культури. Ключові слова: марґінес, структура, опозиція центр – марґінальність, Жак Дерріда, Хуліо Кортасар, гра, колажність, сюрреалізм, фотографія, гра іменами, цитатність, гра набутками культури.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.67.9030

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.