ФОРМУВАННЯ ГРУПОВОГО ПОРТРЕТА ПОКОЛІННЯ 1920-Х РОКІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Світлана ЛЕНСЬКА

Анотація


Зосереджено увагу на проблемних моментах створення наукового групового портрета представників української літератури «розстріляного відродження». Окреслено успіхи вітчизняного літературознавства у дослідженні цього періоду, а також намічені завдання, що дають змогу неупереджено і повно розглянути добу «червоного ренесансу» у всіх аспектах і контекстах: 1) на основі розсекречених архівів, спогадів сучасників, зі залученням краєзнавчого матеріалу необхідно встановити і вивчити фактографічні дані про кожного письменника тієї доби і відтворити ці відомості у довідниках та енциклопедичних виданнях; 2) створити антології кращих творів забутої і невідомої літератури у тематичному та жанрово-стильовому вимірах; 3) науково осмислити цей художній матеріал як у феноменологічному сенсі, так і у зв’язках із попередньою традицією та в інтертекстуальних зіставленнях. Ключові слова: «розстріляне відродження», «червоний ренесанс», архівні матеріали, антологія, покоління 1920-х років, мемуари.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.67.9021

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.