Фольклорні записи з Хмельниччини у фондах місцевих установ та збирачів (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Людмила АЛІЄВА

Анотація


Узагальнено інформацію про фольклорні матеріали, що зберігаються в архівах дер­жавних установ та колекціях провідних збирачів Хмельниччини. Зокрема подано відомос­ті про Подільське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського та про зібрання матеріалів фольклорних практик студентів філологічного факультету Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, на базі якої функціонує відділення. Описано діяльність Навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, проаналізовано записи співробітників сектора фольклору та етнографії Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Коротко охарактеризовано доробки хмельни­цьких дослідниць фольклору Світлани Цимбалюк та Ірини Телюх.

Ключові слова: фольклор, фольклорні архіви, записи народної музики, хмельницькі фольклористи, Хмельниччина.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2017.66.7538

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.