Документування українського фольклору у Львівському університеті імені Івана Франка

Андрій ВОВЧАК

Анотація


Розглянуто теоретико-методологічні пошуки і практичні напрацювання фольклористів Львівського університету імені Івана Франка у царині документування фольклорної тра­диції українського народу. Простежено етапні моменти історії становлення фольклорис­тичного документування в Університеті: від заснування і діяльності Кафедри фольклору й етнографії (1939–1941, 1944–1947) до розбудови вже у сучасному Університеті науково-дослідного та навчально-педагогічного фольклористичного інституційного комплексу, який творять: Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси (функціонує з 1990 року), Фольклорний архів Кафедри української фольклористики (з 2004 року), Лабораторія фольклористичних досліджень (з 2010 року) й Електронний архів українського фольклору (з 2014 року). Розкрито статус, штат, матеріально-технічне забез­печення, напрями діяльності кожної інституції у царині фольклористичного докумен­тування. Детальніше проаналізовано структуру і джерела наповнення архівних фондів Фольклорного архіву Кафедри та Електронного архіву українського фольклору, подано кількісні і змістові характеристики основних типів архівних документів (аудіо-, відео-, фото- і текстових фіксацій). Окреслено перспективу дальшого розвитку фольклорного архівування в Університеті у напрямі налагодження ефективного доступу до архівних документів шляхом розробки дієвих пошуково-систематизаційних інструментів, які дава­тимуть змогу дослідникові-користувачеві оперувати щораз більшими об’ємами нагрома­дженої фольклорної інформації.

Ключові слова: фольклор, фольклористичне документування, фіксація, транскрипція, архівування, фольклорний архів, Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, Лабораторія фольклористичних досліджень.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2017.66.7533

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.