ЖАНР КОЛЯДКИ У НАУКОВІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

Святослав Пилипчук

Анотація


Проаналізовано внесок Івана Франка у колядкознавство. Відзначено концепту-
альні ідеї ученого, що позитивно вплинули на комплексну оцінку колядок і щедрівок
як оригінального пласту календарно-обрядової поезії українців. Зроблено спробу
узагальненого погляду на окремий фольклорний жанр крізь призму Франкових гено-
логічних положень.
Ключові слова: колядка, щедрівка, жанр, календарно-обрядова поезія, регіональна
специфіка, історизм, пародія.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2010.51.3387

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.