ДАНІ ТОПОНІМІЇ ПРО СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІГРАЦІЇ
АДИГІВ ДО НАДДНІПРЯНЩИНИ

Олег Бубенок

Анотація


Вказано на можливий зв’язок топонімів типу Косогівщина в басейні ріки Псел з міг-
рацією сюди з Тмутаракані касогів на початку XI століття Топоніми ж Черкаси и П’ятигірці в
Середньому Подніпров’ї варто пов’язати з міграцією сюди адигів-черкасів з північнокавказь-
кого П’ятигір’я на рубежі XIII–XIV століть.
Ключові слова: адиги, топоніми.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2013.59.1658

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.