ОРОНІМИ ЗАМЙАД-ЯШТУ:
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анна Бочарнікова

Анотація


Проаналізовано сучасний стан досліджень Замйад-Яшту в світовій іраністиці, дослі-
джено ороніми з перших шести строф цього тексту, уточнено їхню кількість та семантику шо-
стої строфи, впорядковано теоретичні засади для їхнього подальшого аналізу та пошуку їхніх
сучасних відповідників на географічній карті.
Ключові слова: Авеста, ороніми.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2013.59.1653

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.