ПЕРСЬКА САТРАПІЯ У СКІФІЇ:
ТОПОНІМІЧНІ КОНТЕКСТИ

Костянтин Тищенко

Анотація


На підставі звукового матеріалу 600 топонімічних контекстів в Україні та з етимологічно-
го аналізу їх випливає, що в Середньому Подніпров’ї збереглися численні взаємно доказові
ознаки існування 24-ї сатрапії Ахаменідськой Персії “Сака парадрія” (парадрая). Дані топоні-
міки відповідають згадкам сатрапії Скіфія (“Саки заморські’) у царських написах Дарія І
(486 року до н. е.) і Артаксеркса ІІ (358 року до н. е.), а також фігурі № 24 “сака заморського”
на рельєфах поховань усіх Ахаменідів до Артаксеркса ІІІ (338 року до н. е.).
Ключові слова: топонімія, Європа, Україна, Ахаменіди, сатрапія, Сака парадрія (парадрая).


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2013.59.1649

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.