Рецензія: Колесник Н. С. Онімія української народної пісні : монографія / Наталя Степанівна Колесник. – Чернівці: Технодрук, 2017. – 368 с.

Галина Лукаш

Анотація


Загалом рецензована монографія містить глибокий аналіз заявленої теми, що засвідчує професіоналізм її автора як вдумливого дослідника; і написана вишуканим науковим стилем. Проведене дослідження підтвердило залежність номінаційних та семантичних моделей національної фольклоронімії від дохристиянських вірувань, світобачення праукраїнців доби язичництва. Усі власні назви в обрядових текстах тієї епохи якщо й номінували божественні сили, мислилися як реальні, а не віртуальні, гіпотетичні номінації, отож згодом цілком очікувано лягли в основу національної системи називання. Простежуючи подальший потужний вплив цієї частини фольклоронімії на формування вітчизняної онімійної системи, Н. Колесник доводить, що основні процеси та механізми українського назвотворення були закладені ще в надрах міфологічної концепції власної назви.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2020.72.10939

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.