Рецензія: 

[Бучко Д. Походження назв населених пунктів Тернопільщини / Дмитро Бучко, Віра Котович. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – 316 с.].

Наталія Колесник

Анотація


У передньому слові Віра Котович навела теоретичні засади семантико-словотвірного аналізу назв населених пунктів Тернопільщини, які професор Дмитро Бучко, проводячи впродовж багатьох років діахронний аналіз ойконімів різних регіонів України, звів свого часу до чотирьох принципів номінації, і які вважав засадничими для наукового аналізу й опису, власне, української ойконімії:
1. Номінація поселення через відображення в його назві зв’язку з найменуванням окремої особи або групи осіб.
2. Номінація поселення через відображення в його назві зв’язку з назвами сусідніх (зрідка – віддалених) географічних об’єктів.
3. Номінація поселення через відображення в його назві індивідуальних особливостей (ознак) самого населеного пункту.
4. Номінація поселення через відображення в його назві економічно-виробничих, суспільно-політичних чинників та пам’ятковості (найменування поселень на честь відомих людей, визначних історичних подій та ін.), а також спеціально придумані назви (с. 9–18).
Подальше пояснення походження назв населених пунктів Тернопільщини подано відповідно до цих вихідних положень. Укладений за чітко визначеними принципами словник дав змогу Вірі Котович у передньому слові зробити певні висновки щодо особливостей поширення окремих топонімійних словотвірних моделей на території сучасної Тернопільщини, а також є серйозною базою для укладання “Словника ойконімів України” та неоціненним джерелом для подальших студій національної ойконімії.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.71.10390

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.