СЛОВОТВІРНО-МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНИХ ГІППОНІМІВ

Наталія Алексєєва

Анотація


Проаналізовано процес творення офіційних найменувань коней у сучасній англійській мові. Матеріал дослідження (2 000 англомовних гіппонімів) було відібрано методом репрезентативної вибірки з британських та американських реєстрових списків, присвячених номінації коней. Визначено, що суттєвою відмінністю гіппонімів від інших підкласів зоонімів є тісний зв’язок офіційної паспортної форми імені зі спортивною сферою, яка регулює та регламентує номінативний процес – за своєю природою офіційні гіппоніми є найбільш систематизованим та уніфікованим розрядом зоонімів. Офіційні правила іменування виключають вибір вже існуючого імені для нової номінації, тому, в офіційному вжитку одиничне, штучно створене ім’я ніколи не перетворюється на шаблонне, «штамповане», як це властиво антропонімам. Звідси слідує й відсутність сформованого традиційного репертуару гіппонімів, а також неможливість гіппонімів бути спадковими. Серед інших особливостей, відзначено, що процес творення гіппонімів є безперервним і ніколи не буде завершеним, що є підставою говорити про незамкнутість гіппонімного простору та високу варіативність іменослову.
З’ясовано, що офіційна гіппонімія як лексична підсистема англійської мови є нестабільною, їй властиве постійне оновлення. Виокремлено три основні словотвірні типи власних назв – морфологічний, лексико-синтаксичний та лексико-семантичний. Встановлено, що система творення гіппонімів є багатогранною та представлена майже усіма можливими способами словотворення, поширеними у сучасній англійській мові: афіксація, контракція, абревіація, телескопія, зрощення, синтаксичний спосіб творення. Основними ресурсами поповнення гіппонімікону слугують іншомовні запозичення, а також процеси онімізації та трансонімізації. Джерелом номінації слугує як вже існуючий мовний ресурс, так і оказіоналізми. Гіппонімне творення характеризується лінгвістичною грою, вільним відношенням до форми слова.
Ключові слова: гіппонім, гіппонімікон, словотворення, словотвірна модель, мотивація, мотив, мовна гра.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.71.10298

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.