“ПРИ МАЙСТРАХ ЯКОСЬ ЛЕГШЕ…”:
ОНОМАСТИЧНІ ВІЗІЇ ПРОФЕСОРА ДМИТРА БУЧКА

Віра Котович

Анотація


Виокремлено ключові положення методики аналізу ойконімного матеріалу професора Дмитра Бучка. Центральною у роботах ученого визначено теорію принципів номінації поселень, за якої до уваги беруть критерії, способи та засоби номінації заселених людиною об’єктів. З’ясовано, що встановлення способів деривації конкретних назв населених пунктів стає ключем до визначення їхньої наукової етимології. Ойконіми творилися в результаті дії лексико-семантичного, морфологічного, морфолого-синтаксичного, лексико-синтаксичного способів деривації. Доведено, що одним із домінуючих способів творення українських ойконімів є лексико-семантичний.
Ключові слова: Дмитро Бучко, “Історична та сучасна українська ономастика”, рівні деривації ойконімів, принцип номінації, онімізація, трансонімізація.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.71.10279

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.