ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НЕПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Nataliya Yaremchuk

Анотація


Проаналізовано особливості професійної підготовки студентів на основі компетентнісного підходу та доведено необхідність у формуванні нових стандартів вищої освіти. Розглянуто різні авторські погляди щодо трактування понять “компетентність” і “компетенція”, їхньої структури та характерних особливостей.  З’ясовано зміст психолого-педагогічних компетенцій та обґрунтовано їхнє значення для формування особистісних і професійних особливостей майбутнього фахівця з непедагогічних спеціальностей. Виконано ретроспективний аналіз психологопедагогічної підготовки у студентів непедагогічних спеціальностей та розкрито можливості інноваційних змін на вимогу компетентнісного підходу – від нових навчальних дисциплін, варіативно-елективних курсів, інтегративної складової загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін до методів, форм організації навчання, навчального середовища загалом.

Ключові слова: професійна підготовка, психолого-педагогічна підготовка, психолого-педагогічна компетенції, загальні (універсальні, ключові, непрофесійні) компетенції; комунікативні компетенції, організаційні компетенції, міжособистісні компетенції,  особистісні компетенції.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2016.30.4802

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.