СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АКЦЕНТИ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ПЕРСПЕКТИВА Й РЕТРОСПЕКТИВА

Svitlana Tsiura

Анотація


Простежено культурні, соціальні, педагогічні акценти українського освітнього простору в їх ретроспективі, це: майже безперервний розвиток україномовної освіти поруч з іноземною експансією, що внесла у загальний культурний контекст освіти іншомовний дискурс; нерівномірне розташування осіб і груп у вищу, середню і нижчу страти за критерієм рівня освіти, з левовою часткою нижчої страти, нетривалими періодами зростання середньої; соціальне партнерство школи, громади, сім’ї – дало змогу розвивати україномовну освіту.

Визначено перспективи, що узгоджуються із тенденціями сучасного глобалізованого й конкурентного освітнього середовища: “емпіризація” освітніх програм вищої школи; опора викладання на досвід професійний, суб’єктний навчання компетентностей; “детеоретизація” освітніх програм; акцентування  на засвоєння інструментів пошукової діяльності; гуманітарні, соціально орієнтовані цілі навчання і дослідження; полікультурність освітнього простору; інформаційна свобода як свобода доступу і свобода вибору; прагнення до консенсусу між соціальним та індивідуальним у цілях освітнього простору; доступ до освітніх послуг без обмеження.

Ключові слова: освітній простір, соціокультурний простір школи, педагогічний простір.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ века (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций) / Б. С.Гершунський. – М.: «Совершенство», 1998. – 608 с.

Гринкевич Т., Цюра С. Педагогічна взаємодія у специфіці полікультурного середовища / Т. Гринкевич, С Цюра // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2005. – 156-165.

Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття / Н. Касярум // Витоки педагогічнрої майстерності. Серія: Педагогічні науки. – 2013. Вип. 12. – С. 107–113.

Коновальчук В. Становлення та сутність поняття “простір освіти” / В. Коновальчук // Людинознавчі студії. Філософія. – 2014. – Вип. 30. – С. 191–203.

Кульчицький С. В. Періодизація історії України // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. – К.: Наук. думка, 2011. – Т. 8: Па –Прик. – С. 155.

Ткач Т. В. Освітній простір особистості: психологічний аспект: монографія / Т. В. Ткач; Інститут ім. Г. С. Костюка АПН України. – К.; Запоріжжя, 2008. – 272 с.

Цимбалару А. Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми створення / А. Д. Цимбалару // Український педагогічний журнал. 2016. – № 1. – C. 41–50.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10593

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.