ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ТА ІСПАНІЇ

Olha Fert, Yuliia Baranovych

Анотація


Висвітлено основні особливості впровадження інклюзивного освітнього процесу в Україні та Іспанії, серед яких: історичний розвиток інклюзивної освіти як один з головних чинників впливу на формування інклюзивної освітньої політики, нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти, сформованість основних компонентів універсального дизайну у навчанні: архітектурної доступності, матеріально-технічного забезпечення, методичного забезпечення, відповідної готовності людських ресурсів; інформованість студентської молоді у питаннях інклюзії та практичних аспектів впровадження інклюзивної моделі освіти.

Ключові слова: інклюзивний освітній процес, універсальний дизайн у навчанні, індивідуальний та диференційований підхід до дітей з особливими освітніми потребами.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ворон М. Універсальний дизайн в освіті [Електронний ресурс] / М. Ворон // Науково-методичний центр інклюзивної освіти. – 2017. – Режим доступу : http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/?p=2414

Зброєва Н. Б. Готовність педагога до інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Н. Б. Зброєва. – Режим доступу : Nzspp_2012_7_5.pdf

Зеркин Д. П. Основы конфликтологии / Д. П. Зеркин. – Ростов-н/Д., 1998. – С. 49–66.

Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія. – Київ : Самміт-Книга, 2009. – 272 с.: іл. – (Серія “Інклюзивна освіта”).

Інклюзивна освіта в Україні: здобутки, проблеми та перспективи [Електронний ресурс]: резюме аналітичного звіту за результатами комплексного дослідження // Демократичні Ініціативи молоді. – 2012. – Режим доступу : https://osvita.ua/doc/files/news/294/29475/ERA_INCLUSION_RESUME_FINAL_Ukr.doc

Католик Г. Практикум з психології : навч. посібник / Галина Католик, Галина Михальчишин. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С.44.

Лейсер Іона. Оцінюємо інклюзію. Вивчення батьківських поглядів і чинників, що впливають на їх формування / Іона Лейсер, Ріа Кірк // Інклюзивна освіта : зб. матеріалів проекту. – Київ, 2013.

Міжнародні документи зі сфери інклюзивної освіти. Методичні матеріали [Електронний ресурс] // Вид. дім Плеяди”. – 2015. – Режим доступу : http://education-inclusive.com/wp-content/docs/MizhnarodnePravo.pdf

Навчальні програми [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – 2012. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11/

Назарова Н. Ю. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения / Н. Ю. Назарова // Социальная педагогика. – 2010. – № 1. – С. 18–26.

Універсальний дизайн в освіті : посібник / за заг. ред. Софій Н. З. – Київ : ТОВ “Видавничий дім «Плеяди»”, 2015. – 76 с.

Фернандес Мартінес Х. М. Міжнародній конвенції про права інвалідів виповнилося 10 років [Електронний ресурс] / Х. М. Фернандес Мартінес // Fundación ONCE. – 2016. – Режим доступу : http://blog.fundaciononce.es/articulo/2016-12-13/la-convencion-internacional-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad

Ферт О. Г. Основні закономірності диференційованого підходу до дітей з порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі / О. Г. Ферт. – 2017.

Харарі Ю. Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / Юван Ной Харарі. – Київ : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 544 с.

Що таке інклюзивне навчання? [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://education-inclusive.com/shho-take-inklyuziya/

Bermejo V. Inclusive Education in Spain: developing characteristics in Madrid, Extremadura and Andalusia / V. Bermejo, F. Castro, F. Martinez, D. Gongora. – 2009. – Vol. 4 – N 3. – Spain : RCIE. – Access mode : http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/rcie.2009.4.3.321

Broderick A. Differentiating Instruction for Disabled Students in Inclusive Classrooms / A. Broderick, H. Mehta-Parekh, D. Kim Reid // Theory into Practice. – 2005.

Buenestado Fernández M. Prediccion de las actitudes hacia la inclusion de alumnado con necesidades educativas especiales en futuros profesionales de la educación / M. Buenestado Fernández. – Access mode : http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/12787/Buenestado%20Fernandez.pdf?sequence=1

Cardona M. C. Current trends in special education in Spain: Do they reflect legislative mandates of inclusion? / M. C. Cardona // The Journal of the International Association of Special Education 10. – 2009. – № 1. –Р. 4–10.

Cayo Pérez Bueno L. La educación inclusive como mecanismo de garantia de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad: Una propuesta de estrategias pedagógicas inclusivas / L. Cayo Pérez Bueno, A. Peláez Narváez, J. Martín Blanco. – Madrid : Colección Convención ONU, 2017. – Access mode : http://www.fderechoydiscapacidad.es/wpcontent/uploads/2017/12/Educacion_inclusiva.pdf

Echeita G. La declaración de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales 10 años después: Valoración y prospectiva / G. Echeita & M. A. Verdugo. – Salamanca : INICO, 2004.

Padilla D. Necesidades educativas específicas. Fundamentos psicológicos / D. Padilla & P.Sánchez. – Granada : GEU, 2007.

Palmer D. S. Taking sides: Parent views on inclusion for their children with severe disabilities. Exceptional Children. – 2001. – № 67. – Р. 467–484.

Spain: Special needs education within the education system [Electronic resource] // Європейське агентство з питань інклюзивної освіти та особливих потреб. – 2014. – Режим доступу : https://www.european-agency.org/country-information/spain/national-overview/special-needs-education-within-the-education-system

TASH: Equity, Opportunity and Inclusion for People with Significant Disabilities since 1975. Dispelling the Myths of Inclusive Education. – 2014.

Temario Abierto sobre Educacion lnclusiva: Materiales de Apoyo para Responsables de Políticas Educativas. – Chile : UNESCO, 2004.

Warnock M. Special Educational Needs. Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People. – London : HMSO, 1978.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10592

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.