ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНИХ СТРЕСІВ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГIВ

Lesia Sikorska

Анотація


Досліджено індивідуальні особливості навчальних стресів, особливості поведінкової активності в стресових умовах, окреслюються шляхи впливу на особистість студента-психолога з метою підвищення її стресостійкості та управління стресом. Індивідуальне реагування та процес подолання стресу передбачає як безпосередні дії суб’єкта, так і когнітивну роботу, що включає різного роду інтерпретації, емоції й оцінки складності завдання, внутрішніх ресурсів суб’єкта, вірогідності успіху. Наголошено на важливості стресової активності для повноцінного життя та здоров’я особистості студента, навіть якщо ця активність не приводить одразу до бажаних досягнень та в процесі вирішення нових проблемних ситуацій можуть періодично відчуватися гіркота невдач. Краще відчувати неприємні переживання, стимулюючі пошук, ніж перебувати в стані пасивності. Стійкі позитивні емоції виникають тільки в процесі пошукової поведінки. Постійне перебування досліджуваних студентів у стресі не дає їм відчути себе щасливими та задоволеними життям.

Ключові слова: стрес, індивідуальні особливості навчальних стресів, поведінкова активність, стресостійкість, ідентичність, тривожність, дратівливість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бодров В. А. Роль личностных особенностей в развитии психологического стресса / В. А. Бодров // Психические состояния. Хрестоматия. – СПб. : Питер, 2000. – С. 151.

Борневассер М. Стресс в условиях труда / М. Борневассер // Психические состояния. Хрестоматия. – СПб. : Питер, 2000. – С. 459.

Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с.

Колберт Д. Смертельные эмоции: пер. с англ. / Дон Колберт. – Москва : Триада, 2009. – 304 с.

Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / Р. Лазарус // Эмоциональный стресс. – Л. : Лениздат, 1970. С. 202.

Личность типа “А” как психологический феномен [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://murzim.ru/psihologija/psihologija-izuchenija-lichnosti/10565-lichnost-tipa-a-kak-psihologicheskiy-fenomen.html

Наугольник Л. Б. Індивідуальні відмінності в реагуванні на стрес у представників студентської молоді: монографія / Л. Б. Наугольник / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави / за заг. ред. З. Ковальчук. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – С. 367–388.

Наугольник Л. Б. Особливості емоційних переживань у життєдіяльності студентської молоді / Л. Б. Наугольник, Н. В. Бурбан / Науковий вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. Серія психологічна : зб. наук. праць / гол. ред. В. В. Середа. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – Вип. 2. – С. 77–88.

Психология среднего возраста, старения, смерти / под. ред. члена-корреспондента РАОА А. А. Реана [Электронный ресурс]. – СПб. : “Прайм ЕВРОЗНАК”, 2003. – 384 с. – Режим доступа : http://books.google.com.ua/books?id=zbqjmnosCj8C&dq=%D0%9C.%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,+%D0%A0.%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%C2%AB%D0%90&hl=uk&source=gbs_navlinks_s

Психотерапия рака [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bmod.by/index.php?option=com_content&view=article&id=24:2012-12-12-13-18-37&catid=11:2011-01-09-12-47-11&Itemid=38

Рамазанова Э. Рак как психосоматическое заболевание [Электроныий ресурс] / Э. Рамазанова. – Режим доступа : http://deti.akademiki.biz/biblioteka_jivoi_informacii/rak_kak_psihosomaticheskoe_zabolevanie/

Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології : навч. посібник / В. І. Розов. – Київ : Кондор, 2005. – 278 с.

Ротенберг В. Сновидения, гипноз и деятельность мозга [Электронный ресурс] / Роттенберг Вадим. – Режим доступа : http://royallib.ru/read/rotenberg_vadim/snovideniya_gipnoz_i_deyatelnost_mozga.html#20480

Селье Г. Стресс без дистресса [Электронный ресурс] / Ганс Селье ; пер. с англ. – Режим доступа : http://bookz.ru/authors/sel_e-gans/distree/page-2-distree.html

Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции / Ю. В. Щербатих – СПб. : Питер, 2008. – 256 с.

Хей Луиза. Я могу стать счастливой / Луиза Хей. – Москва : Олма Медиа Групп ; Олма–Пресс, 2007. – 192 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10590

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.