УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТРАТЕГІЯ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ (НА ПРИКЛАДІ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВРОЦЛАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

Miroslaw Piwowarczyk

Анотація


Дискусія, яка триває протягом багатьох років у Польщі щодо підвищення якості освіти у вищій школі, виявлена, зокрема, у розробці концепції управління якістю освіти та створення університетських систем забезпечення якості освіти. Якість стала пріоритетом для багатьох навчальних закладів. Сучасну та ефективну систему забезпечення якості освіти розроблено 2011 р. у Вроцлавському університеті, тому питання якості та вдосконалення освіти стало найважливішим питанням функціонування університету, про що свідчить визначення цієї проблеми одним із найважливіших пунктів Стратегії розвитку Університету Вроцлава на 2013–2020 рр. Така модель Стратегії управління якістю освіти у Вроцлавському університеті містить стратегічні та оперативні цілі. Вони згруповані у п’ять основних категорій: персонал, управління якістю, дидактичний процес, клієнт та співпраця з навколишнім середовищем. Послідовна реалізація цілей, спрямованих на досягнення найвищої якості у кожній із зазначених сфер, зумовила високий рейтинг університету. Наприкінці жовтня 2019 р. Вроцлавський університет визнано одним із десяти найкращих державних університетів Польщі, які спеціалізуються на освіті та дослідженнях найвищої якості.

Ключові слова: університет, культура якості, навчальний процес, управління якістю освіти, система забезпечення якості освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Jakość kształcenia: https://uni.wroc.pl/jakosc-ksztalcenia/

Prawo UKJK: https://uni.wroc.pl/jakosc-ksztalcenia/prawo-ukjk/

Strategia zarządzania jakością kształcenia, Załacznik do Uchwały Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością. [Strategię Zarządzania Jakością Kształcenia UWr w 2014 opracowali: dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, Prodziekan ds. dydaktycznych – Wydział Nauk Biologicznych (ekspert); Dominika Buczkowska, Kierownik Biura Karier (ekspert); prof. dr hab. Ryszard Cach, profesor nadzw., Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Prodziekan ds. dydaktyki – Wydział Fizyki i Astronomii (ekspert); dr hab. Marcin Cieński, profesor nadzw., Dziekan – Wydział Filologiczny (ekspert); dr Alina Czapiga, Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i spraw socjalnych – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (ekspert); dr hab. Karol Kiczka, prof. nadzw. UWr, Prorektor ds. nauczania (nadzór merytoryczny); dr hab. Artur Kozłowski, profesor nadzw., Prodziekan ds. kształcenia – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (ekspert); Hanna Król, właściciel, Dyrektor zarządzający inEdu (lider zespołu ekspertów ZJK); Elżbieta Oleniacz-Czajka – Biuro Karier (Kierownik zadania ZJK); Kamila Piwowar – Biuro Karier (Administrator zadania ZJK); dr hab. Andrzej Raczyński, Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych – Instytut Matematyczny (ekspert); dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, adiunkt, Kierownik – Zakład Europejskiej Integracji Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego (ekspert)].

Strategiczne i operacyjne cele UWr w latach 2013–2020: https://uni.wroc.pl/o-uniwersytecie/misja-strategia-rozwoj/strategiczne-i-operacyjne-cele-uwr-w-latach-2013-2020/

Strategiczne i operacyjne cele Wydziału na lata 2013–2020: http://wnhip.uni.wroc.pl/Info/Strategia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: http://wnhip.uni.wroc.pl/Studenci-i-doktoranci/Jakosc-ksztalcenia/Wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia

https://forumakademickie.pl/news/wyniki-konkursu-inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/

https://www.gov.pl/web/nauka/bohaterowie-konkursu-idub-czyli-najlepsze-uczelnie-w-kraju

Wiszewski P. Uniwersytet Wrocławski na drodze do uczelni badawczej. Przegląd Uniwersytecki On-Line”: https://uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-na-drodze-do-uczelni-badawczej/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10588

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.