ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ “НОВИХ” БАТЬКІВ

Anna Mitrega

Анотація


Виховання батьків – це сфера, яку педагоги-практики визнали як достатньо складну ділянку, що містить багато проблем. Пошук допомоги фахівця здебільшого є прерогативою групи освічених та знайомих із світом молодих людей. Вони усвідомлюють батьківські права і можуть їх ефективно виконувати. Такі батьки зазвичай не мають чітко усталених сімейних опікунсько-виховних традицій, займаються вихованням дітей паралельно з інтенсивною трудовою діяльністю, що продукує дефіцит часу. Допомогу у складних ситуаціях вони шукають в літературі, кабінетах спеціалістів, групах підтримки. Отже, вони дізнаються, як можна ефективно виконувати виховні функції, використовуючи той часовий ресурс, якими вони володіють. “Нове” батьківство прагне професіоналізувати материнські та батьківські ролі, знайти оптимальні шляхи вирішення проблем виховання дітей. Водночас, такі очікування вони прагнуть реалізувати, застосовуючи короткотермінові заходи.

У статті подано наративи батьків, які скористалися допомогою фахівців, опис їхніх надій та побоювань, а також проілюстровано досвід, труднощі та здобуті позитивні результати. Зібраний емпіричний матеріал дав можливість закласти основи процесу професіоналізації ролі матері/батька. Висновки та розмірковування використано для визначення викликів, які стоять перед ринком спеціалізованої допомоги польським батькам.

Виховання, яке провадять батьки, можна визначити як постійне прагнення втримати функціональну рівновагу у багатьох сферах стосунків з дитиною. Спільним знаменником роботи з батьками стало досягнення ними:

• більшої віри в дитину – у те, що вона може бути більш самостійною, відповідальною; переконання, що їй можна буде надати більше свободи; визнання її права на помилку;

• більшої впевнененості у собі як батька чи матері, здатності вчитися на помилках, постійний пошук рівноваги між непохитністю і сприйнятливістю, між вимогливістю і любов’ю, вірою у власний спокій, здатністю підтримувати власне благополуччя, турботу про себе та свого партнера.

Найважливіші батьківські компетенції виражені у здатності повною мірою забезпечити психологічні потреби дитини: афіляції/належності, визнання, відчуття, що тебе помічають і люблять. У процесі роботи з батьками варто звертати увагу на способи виконання ними емоційних завдань.

Важливим аспектом виховної роботи є здатність ефективно переконувати та налагоджувати спілкування, яке інтегрує батька та дитину. Конкретні повідомлення, повідомлення в дії сприяють соціалізаційно-виховним процесам.

Ключові слова: батьківська освіта, “нові” батьки, професіоналізація батьківської ролі.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Biedroń M., Mitręga A. Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych. OFICYNA Wydawnicza ATUT, Wrocław, 2013.

Plopa M. Psychologia rodziny. Teoria i badania. Wydawnictwo Impuls, Kraków, 2008.

Sikorska M. Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne, Warszawa, 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10587

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.