ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Iryna Myshchyshyn, Iryna Mykytiuk

Анотація


Проаналізовано сутність поняття професійна компетентність вчителя інклюзивного класу у початковій школі. Описано зміст професійної компетентності вчителя інклюзивного класу та її складових. Визначено, що важливим у професійній діяльності педагогів є розуміння концептуальної сутності інклюзивного навчання. На підставі емпіричних даних визначено кoмпoненти прoфесiйнoї кoмпетентнoстi вчителя інклюзивного класу початкової школи. Висвітлено результати дослідження стану готовності і ставлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інклюзивного навчання.

Ключові слова: інклюзивна освіта, професійна компетентність вчителя початкових класів, складові професійної компетентності, учні з особливими освітніми потребами.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гордійчук О. Є. Професійна компетентність педагога інклюзивного класу як показник ефективності навчання дітей з особливими потребами / О. Є. Гордійчук, В. А. Гафткович. – Режим доступу : https://www.sworld.com.ua/konfer38/192.pdf

Гуревич Р. С. Компетентнісний підхід у професійно-педагогічній освіті / Р. С. Гуревич // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації : матер. метод. сем. 3 квітня 2014 р., м. Київ : у 2 ч. / Нац. акад. пед. наук України [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – С. 137–142.

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі : практ. посібник / Тім Лорман, Джоан Депплер, Девід Харві ; пер. з англ. – СПЮ-ФО Парашин І. С., 2010. – 296 с.

Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти : технологічний підхід : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : ЛАНДОН–XXI, 2011. – 330 с.

Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – Київ : Самміт–Книга, 2009. – 272 с.

Колупаєва А. А. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі : навч.-метод. посібник / Колупаєва А. А., Данілавічютє Е .А., Литовченко С. В. – Київ : А.С.К., 2012. – 192 с.

Хозраткулова І. А. Проблеми впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах / І. А. Хозраткулова // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Серія “Психологічні науки”. – Т. 2. – Вип. 5. – Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2010. – С. 279–284.

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник / В. В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10586

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.