ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРЯННЯ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ: АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ, ШЛЯХІВ ЗАПОБІГАННЯ Й ПОДОЛАННЯ

Iryna Myshchyshyn

Анотація


Проаналізовано сутність поняття професійного вигоряння та професійних деструкцій й окреслено основні передумови, що породжують їх виникнення. Визначено та охарактеризовано основні причини виникнення професійного вигоряння як деструктивних змін особистості, що виникають унаслідок реакції організму на стрес хронічної дії, який призводить до зниження ефективності професійної діяльності, порушень у сфері інтерперсональної взаємодії, психічних розладів і соматичних захворювань. Констатовано, що основні типи причин класифіковані у групи: особистісні, інтерперсональні, організаційно-ресурсні.

Запропоновано шляхи подолання професійного вигоряння через формування: технік і прийомів безконфліктного спілкування, вмінь протистояти маніпулятивним впливам, визначати істинні мотиви поведінки, розподіляти повноваження та делегувати обов’язки, використовувати найбільш доцільні процедури прийняття управлінських рішень, формувати команду однодумців, вдосконалювати педагогічної майстерності, вести повноцінне життя поза професією.

Ключові слова: професійне вигоряння, професійні деструкції, менеджер освіти, причини вигоряння, запобігання вигорянню.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника / О. І. Мармаза. – Харків: Основа, 2007.

Олійник І. В. Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигоряння у педагогів / І. В. Олійник // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія “Педагогіка і психологія”. – Педагогічні науки. 2017. – № 1 (13).

Litzcke Sven Max. Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzcke, Horst Schuh. – Gdansk, 2006.

Fiłończyk-Wieczorkowska H. Praktyczne wskazówki terapii niefarmakologicznej. Radzenie sobie w zapobieganiu i leczeniu zespołu wypalenia zawodowego. Stres oraz wypalenie zawodowe. Jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć; red. A. Steciwko, A. Mastalerz-Migas / H. Fiłończyk-Wieczorkowska, M. Żukrowska. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2012.

Sapilak J. Wypalenie zawodowe personelu medycznego. Stres oraz wypalenie zawodowe. Jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć; red. A. Steciwko, A. Mastalerz-Migas / J. Sapilak. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2012.

Willan-Horla L. Wypalenie zawodowe u pracowników socjalnych. Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku; pod. red. nauk. E. Kantowicz / L.Willan-Horla. – Toruń, 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10585

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.