ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Nataliya Machynska, Svitlana Kost

Анотація


Проаналізовано практичний аспект особливостей підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня педагогічного профілю до професійної діяльності на основі дослідження здобутків педагогів-практиків різних закладів вищої освіти України. Зазначено, що під час практичної підготовки магістранти працюють над розвитком індивідуальних, фахових, творчих здібностей як майбутніх фахівців; показано, що практика магістрантів складається з трьох етапів: початкового, під час якого магістранти знайомляться з метою і змістом практики, індивідуальними завданнями та формами звітності, зразками та вимогами щодо оформлення звітної документації; особливостями освітнього процесу у закладі вищої освіти, планом роботи кафедри тощо; основного, який поєднує навчально-методичну, організаційно-виховну та науково-дослідну роботу магістрантів, та завершального, на якому магістранти узагальнюють результати асистентської практики та оформляють звітну документацію.

Ключові слова: педагогічна (асистентська) практика, магістрант, освітній процес, професійна підготовка, професійна діяльність, педагог.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про вищу освіту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Мачинська Н. І. Програма педагогічної (асистентської) практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня та методичні вказівки [Електронний ресурс] / Н. І. Мачинська, С. П. Кость. – Режим доступу : http://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/master

Пожидаєва О. В. Особливості практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України / О. В. Пожидаєва // Науковий часопис: зб. ст. – 2010. – № 11. – Сер. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – С. 92–101.

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93

Фенцик О. М. Асистентська практика: методичні рекомендації до організації та проведення практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 013 Початкова освіта / О. М. Фенцик. – Мукачево : МДУ, 2016. – 37 с.




DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10583

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.