ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Maria Kryva, Iryna Lysak

Анотація


Висвітлено актуальну проблему формування екологічної компетентності учнів початкових класів у європейському контексті. З’ясовано сутність поняття “екологічна компетентність”, що розглядають науковці у контексті формування критичного мислення, відповідальності і здатності не лише визначати екологічні проблеми, знаходити раціональні шляхи вирішення їх, а й попереджати виникнення останніх. На основі теоретичних досліджень проведено аналіз навчальних програм щодо екологічних компетенцій учнів молодшого шкільного віку у країнах Європейського Союзу.

Систематизовано основні методи і форми формування екологічної компетентності учнів. Творча та дослідницька робота – важлива складова активного навчання. Звернено увагу на залучення учнів до екологічних проектів.

Охарактеризовано принципи мотивації учнів до екологічної діяльності. Акцентовано на безпосередньому зв’язку дитини з природою. Наведено приклад шкіл Європи, в яких діти перебувають на природі. Кожна з цих шкіл має пришкільну ділянку або розташована неподалік лісу, де педагоги проводять уроки.

Ключові слова: екологічна компетентність, навколишнє середовище, початкова школа, сталий розвиток, Європа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Войтович А. Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи (друга половина ХХ ст) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / А. Ю. Войтович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – 20 c.

Гузь В. В. Дидактичні умови формування екологічної культури старшокласників у процесі навчання предметів природничо-наукового циклу : автореф. дис. … канд. пед. наук / В. В. Гузь. – Київ, 2011. – 22 с.

Концепція екологічної освіти України. Затверджена рішенням Колегії міністерства освіти і науки України, протокол № 13/6–19 від 20.12.2001 року // Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – № 7. – С. 3–23.

Матвеєва Н. О. Теорія і методика виховання: формування екологічної культури молодших школярів : навч.-метод. посібник / Н. О. Матвеєва. – Івано-Франківськ, 2013. – 147 с.

Нова Концепція української школи / Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова, І. Коберник, В. Ковтунець та ін. // за заг. ред. М. Грищенко. – Режим доступу : http://www.oblosvita.mk.ua/attachments/article/3935/

Половіна О. А. Екологічне виховання особистості у Швеції. Доповідь семінару “Досвід екологічного виховання в зарубіжних освітніх системах” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dom-prirody.com.ua/podiie-ta-zahodi/vidbulisa/26bereznavidbuvsaseminardosvidekologicnogovihovannavzarubiznihosvitnihsistemah (дата звернення: 10.10.2019).

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України: від 25.06.2013 р., № 344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Швед М. Тенденції розвитку зарубіжної екологічної освіти / М. Швед // Вісник Львів. нац. ун-ту. – 2013. – С. 167–174. (Серія педагогічна; Вип. 17).

Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej. Jak uczyć dzieci ochrony środowiska? – 2018. – dostęp : https://www.ekologia.pl/wydarzenia/inne/edukacja-ekologiczna-w-szkole-podstawowej-jak-uczyc-dzieci-ochrony-srodowiska,24308.html

Hanish A. How Green are European Curricula? A Comparative Analysis of Primary School Syllabi in Five European Countries [Electronic resource] / A. Hanish, A. Rank, G. Seeber // European Educational Research Journal. – 2014. – 13 (6). – P. 661–682. – Access mode : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/eerj.2014.13.6.661

How a school garden hastransformed the way we teach [Electronic resource]. – Access mode : https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2017/sep/29/primary-school-garden-teaching-method-improve-pupil-behaviour (дата звернення: 28.08.2019).

Lehrplan PLUS Grundschule / Lehrplan für die bayer ische Grundschule [Eine elektronische Ressource] // Bayerisches Staatsministerium für Bildungund Kultus, Wissenschaftund Kunst. – 2014. – Zugriffsmodus : https://www.lehrplanplus.bayern.de/schulart/grundschule

Mucha K. Oto ja. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu / Mucha K., Stalmach-Tkacz A., Wosianek J. // Grupa MAC S. A. – 2017. – Dostęp : http://radlin.online/pliki/oto-ja-progr-naucz-kl-1-3.pdf

Natur, Umweltundökologische Erziehung [Eine elektronische Ressource]. – 2019. – Zugriffsmodus : http://www.grundschule-selbach.de/ (дата звернення: 28.08.2019).

Perusopetuksenopetussuunnitelmienperusteet [Sähköinen resurssi] // Opetushallitus. – 2014. – Käyttötila : https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteet/.

Skubała P. Zrozumieć przyrodę na nowo. 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację do działań ekologicznych / Skubała P., Kukowka I. // Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra. – 2010. – Dostęp : https://pracownia.org.pl/upload/filemanager/pracownia.org.pl/Publikacje/Zeszyty-ekologiczne-1.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10579

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.