САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ: РЕФЕРАТ ЧИ МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ?

Tetyana Korol

Анотація


Самостійна робота студента є важливою складовою систематичного та  послідовного засвоєння навчальної програми у повному обсязі, а відтак – вироблення у студентів навичок ефективної самостійної професійної діяльності. Студента потрібно підтримати у розвитку його креативних навичок (уміння застосовувати отримані знання та знаходити нові способи виконання завдань) та в удосконаленні його професійної майстерності. Орієнтація на саморозвиток студента, самоосвіту та самореалізацію особистості є головним завданням педагогічного процесу. У сучасній вищій освіті існує чимало видів та форм самостійної позааудиторної роботи студентів. Розглянуто підходи до роботи студентів над рефератом та мультимедійною презентацією, а також роль викладача в організації цього процесу та забезпеченні динамічних, позитивних і продуктивних умов для навчання. Висвітлено досвід кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка у підготовці студентів до магістерського семінару.

Ключові слова: вища освіта, самостійна робота, студент, реферат, мультимедійна презентація, біологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосова К. М. Науково-методичне спрямування організації та контролю самостійної роботи студентів у НМУ імені О. О. Богомольця / К. М. Амосова, О. В. Стеченко, І. В. Васильєва та ін. // Медична освіта. – 2016. – № 2. – С. 60–63.

Волков К. С. Індивідуальна робота студентів – засіб підвищення ефективності вивчення дисципліни “Гістологія та ембріологія” / К.С. Волков, С. О. Литвинюк, З. М. Небесна та ін. // Матер. XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ “Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)” (м. Тернопіль, 18–19 травня 2017 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – Т. 1. – С. 81.

Голубовська О. А. Самостійна робота студента – запорука успішної реалізації студента-медика / О. А. Голубовська, А. В. Шкурба, Л. О. Кондратюк та ін. // Матер. XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)” (м. Тернопіль, 16–17 травня 2019 р.). – Тернопіль: ТНМУ, 2019. – С. 168.

Журавель В. Самостійна робота як складова професійної підготовки студента коледжу: теоретичний аспект / В. Журавель // Вісник інституту розвитку дитини. – 2013. – № 29. – С. 51–55.

Короленко Г. С. “Уміння думати” – треба навчити: досвід кафедри патологічної анатомії / Г. С. Короленко, О. А. Алєксєєнко, П. О. Гриценко // Матер. XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ “Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)” (м. Тернопіль, 18–19 травня 2017 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – Т. 1. – С. 118–119.

Король Т. В. Організація самостійної роботи студентів на кафедрі фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка / Т. В. Король, В. В. Манько // Тези доп. Міжнар. конф.“Механізми функціонування фізіологічних систем” (м. Львів, 15–17 жовтня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 50–51.

Мерецький В. М. Роль самостійної роботи студентів в організації навчального процесу / В. М. Мерецький // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 113–115.

Степанюк А. В. Організація самостійної роботи студентів з методики навчання біології / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук та ін. // Психолого-педагогічні засади природничо-географічної та економічної освіти: досвід, проблеми, перспективи : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця : ВДПУ, 2005. – С. 20–21.

Цуруль О. А. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів з методики навчання біології / О. А. Цуруль // Наукові записки : Зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2011. – № 97. – С. 218–226.

Шкурба А. В. Ідивідуальна робота – один із етапів розвитку формування фахівця / А. В. Шкурба, К. І. Чепілко, А. І. Глей // Матер. XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)” (м. Тернопіль, 16–17 травня 2019 р.). – Тернопіль: ТНМУ, 2019. – С. 147.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10578

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.