МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАДАЧ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ХІМІЇ

Оксана Заремба, Наталя Муць, Олексій Вікторович Павлюк

Анотація


Показано основні тенденції змін в освітньому середовищі, обговорено теоретичний, методологічний, практичний аспекти використання розрахункових задач в умовах класичної та дистанційної форми навчання хімії. Розкрито джерела класифікації та особливості укладання, застосування системи розрахункових задач. Показано методичне значення правильного використання розмірностей фізичних величин та відображення точності чисел як за складання умов, так і виконання завдань. Наголошено на важливості ознайомлення слухачів з різними способами розв’язання розрахункових задач. На прикладах показано використання як класичних, фактично математичних (порівняння мас, використання пропорцій, коефіцієнта пропорційності, методу приведення до одиниці тощо), так і суто хімічних (з використанням понять “кількість речовини”, “моль”) підходів до розв’язування. Окремо обговорено графічний метод розв’язання деяких розрахункових задач.

Ключові слова: шкільний курс хімії, методика навчання, розрахункові задачі, система розрахункових задач, дистанційне навчання, підготовка вчителя хімії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Овчарук О. В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. В. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні Рекомендації з освітньої політики. – Київ : КІС, 2003. – C. 13–43.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – Київ : К.І.С., 2004. – 112 c.

Лукашова Н. І. Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя хімії для загальноосвітніх навчальних закладів / Н. І. Лукашова // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. – 2014. – №. 1. – C. 170–174.

Буяло Т. Є. Розв’язування задач з хімії як засіб реалізації предметної компетентності учнів в умовах реформування змісту освіти / Т. Є. Буяло, К. С. Слободянюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць. – 2016. – С. 29–33. – (Серія 5. Педагогічні науки реалії та перспективи; № 53).

Ерыгин Д. П. Методика решения задач по химии / Д. П. Ерыгин, Е. А. Шишкин. – Москва : Просвещение, 1989. – 176 с.

Булгакова О. О. Використання ІКТ на уроках хімії та біології / О. О. Булгакова // Таврійський вісник освіти. – 2015. – № 1. – С. 103–108.

Староста В. І. Навчання школярів складати й розв’язувати завдання з хімії: теорія і практика : монографія / В. І. Староста. – Ужгород: Гражда, 2006. – 327 с.

ХІМІЯ 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017.

Абкин Г. Л. Методика решения задач по химии. Пособие для учителей / Г.Л. Абкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 200 с.

Румянцев Б. Приближенные вычисления в расчетных химических задачах / Б. Румянцев, А. Привалов // Химия в школе. – 2010. – № 3. – С. 41–49.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10576

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.